No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng

DANH SÁCH CÁC PHÒNG, BAN CỦA SỞ Y TẾ

 1. Văn Phòng Sở
- Chánh Văn Phòng :Cao Văn Phúc
- ĐT : 3745702
 
 2. Phòng Kế hoạch - Tài Chính
- Trưởng Phòng : Nguyễn Tôn Minh
- ĐT : 3745891
 
 3. Phòng Tổ chức Cán bộ
- Trưởng Phòng :Nguyễn Tuyết Mai Anh
- ĐT : 3745786