Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Khối Phòng Chức Năng

* Công tác tổ chức

      - Trung tâm Ytế Vĩnh Bảo đảm bảo đủ 7 khoa phòng gồm có 2 phòng chức năng, 5 khoa vàquản lý 30 trạm y tế xã, thị trấn.

- Các khoaphòng tại Trung tâm: Phòng hành chính tổng hợp, Phòng KH- TTGDSK, Khoa chăm sócsức khoẻ sinh sản, Khoa y tế công cộng, Khoa an toàn vệ sinh thực phẩm, Khoa kiểmsoát dịch bệnh- HIV/AIDS, Khoa xét nghiệm

* Công tác tổ chức

      - Trung tâm Ytế Vĩnh Bảo đảm bảo đủ 7 khoa phòng gồm có 2 phòng chức năng, 5 khoa vàquản lý 30 trạm y tế xã, thị trấn.

- Các khoaphòng tại Trung tâm: Phòng hành chính tổng hợp, Phòng KH- TTGDSK, Khoa chăm sócsức khoẻ sinh sản, Khoa y tế công cộng, Khoa an toàn vệ sinh thực phẩm, Khoakiểm soát dịch bệnh- HIV/AIDS, Khoa xét nghiệm


Tin khác
Đăng nhập