Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
Quy trình khám chữa bệnh

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÊ CHÂN


QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

(Kèm theo QĐ số .....ngày 06/01/2017 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lê Chân)

          Quy trình khám bệnh nhằm mục đích rút ngắn thời gian chờ đợi khám chữabệnh, giảm thủ tục phiền hà cho người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữabệnh tại Bệnh viện Đa khoa Lê Chân. Quytrình này áp dụng tại khoa Khám bệnh và các khoa phòng có liên quan đến quytrình khám bệnh thuộc Bệnh viện Đa khoa Lê Chân.

          1. Bước 1:Tiếp đón người bệnh

          1.1. Tráchnhiệm của người bệnh:

          - Đăng ký thứ tự để làm thủ tục khám bệnh.

          - Xuất trình thẻ bảo hiểm Y tế (BHYT), giấy tờ tùy thân cóảnh, hồ sơ chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám.

          -  Nhận phiếu khámbệnh và số thứ tự tại buồng khám.

          1.2. Tráchnhiệm của Bệnh viện:

          - Bố trí các quầy để tiếp đón, kiểm tra thẻ BHYT và cácgiấy tờ liên quan.

          - Nhập thông tin của người bệnh vào máy vi tính, xác địnhbuồng khám phù hợp, in phiếu khám bệnh và phát số thứ tự khám.

          - Giữ thẻ BHYT, hồ sơ chuyển viện và hẹn tái khám

(Chuyển tập trung về bộ phậnthanh toán ra viện)

          - Thu tiền tạm ứng đối với những trường hợp người bệnh BHYTthuộc diện cùng chi trả và đối tượng viện phí.

          2. Bước 2:Khám lâm sàng và chẩn đoán

(người bệnh không cấn làm các kỹ thuật cận lâm sàng)

          Tùy theotình trạng bệnh, thầy thuốc có thể chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh,thăm dò chức năng hoặc chẩn đoán xác định và kê đơn điều trị mà không cần chỉđịnh xét nghiệm cận lâm sàng.

          2.1. Khám lâm sàng, chẩn đoán và chỉđịnh điều trị.

          2.1.1.Trách nhiệm của người bệnh

          - Chờ khámtheo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh

          - Vào khámkhi được thông báo

          2.1.2.Trách nhiệm của bệnh viện

          - Thông báongười bệnh vào khám theo số thứ tự.

          - Bố tríbuồng khám lâm sàng, chuyên khoa.

          - Khám,ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị.

          - Kê đơnthuốc, in đơn thuốc, in và ký phiếu thanh toán chi phí khám, chữa bệnh và hướngdẫn người bệnh đến bộ phận thanh toán.

          - Nếungười bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điểu trị nội trú: làm bệnh án lưu,nhập viện và tạm ứng viện phí.

          2.2.Khám lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán và chỉ định điều trị

(Ngườibệnh cần làm các kỹ thuật cận lâm sàng)

          2.2.1.Trách nhiệm của người bệnh:

          - Chờ khámtheo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

          - Vào khámkhi được thông báo.

          - Nhậnphiếu chỉ định các kỹ thuật cận lâm sàng (Xét nghiệm huyết học, sinh hóa, visinh, X quang, siêu âm, điện tim...) từ bác sĩ khám.

          - Đến cáckhoa cận lâm sàng (Xét nghiệm, chần đoán hình ảnh, thăm dò chức năng....), nộpphiếu chỉ định các kỹ thuật khám cận lâm sàng và chờ đến lượt.

          - Phối hợpvới kỹ thuật viên của các khoa cận lâm sàng để thực hiện kỹ thuật khám.

          - Quay vềbuồng khám bệnh, chờ đến lượt.

          - Nhận chỉđịnh điều trị, đơn thuốc vè về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chitrả bảo hiểm y tế, trước khi lĩnh thuốc.

         

2.2.2. Trách nhiệm của bệnh viện:

          a) Tạibuồng khám bệnh

          - Thôngbáo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

          - Khám lâmsàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định và in phiếu chỉ định kỹthuật khám cận lâm sàng

          - Chỉ dẫnngười bệnh đến các khoa cận lâm sàng làm các kỹ thuật khám cận lâm sàng theochỉ định.

          b) Tại cáckhoa cận lâm sàng

          * Tại khoaxét nghiệm

          - Bố tríđủ điểm lấy mẫu xét nghiệm phù hợp với lưu lượng người bệnh.

          - Nhậnphiếu chỉ định từ người bệnh.

          - Hướngdẫn người bệnh chuẩn bị và lấy mẫu xét nghiệm.

          - Thựchiện xét nghiệm.

          - Chuyểntrả kết quả xét nghiệm về khoa khám bệnh theo quy định của bệnh viện.

          * Tại khoa chẩn đoán hìnhảnh, thăm dò chức năng

          - Kỹ thuật viên chẩn đoánhình ảnh, thăm dò chức năng nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

          - Hướngdẫn người bệnh chuẩn bị và phối hợp thực hiện kỹ thuật

          - Trả kếtquả chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng khèm phim, ảnh (nếu có) về khoa khámbệnh theo quy định của bệnh viện.

         

2.3. Các trường hợp thực hiện khám lâm sàng và có chỉ định làm 1, 2 hoặc 3kỹ thuật cận lâm sàng phối hợp (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chứcnăng), thực hiện kỹ thuật hoặc chuyển khám chuyên khoa

          Người bệnhvà bệnh viện phải thực hiện theo trình tự các bước như trên, đồng thời, bác sĩkhoa khám bệnh hoặc nhân viên tại buồng khám phải hướng dẫn cụ thể làm các kỹthuật cận lâm sàng phù hợp. Sau khi có đủ kết quả cận lâm sàng và kết quả khámchuyên khoa (người bệnh nộp kết quả khám chuyên khoa cho bác sĩ khám) và bác sĩxem xét kết quả, chẩn đoán và chỉ định, kê đơn điều trị. Trường hợp thực hiệndịch vụ kỹ thuật hoặc cần khám chuyên khoa theo yêu cầu chuyên môn. Người bệnhnhận chỉ định điều trị, đơn thuốc, phiếu thanh toán chi phí khám chữa bệnh vàvề nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả BHYT.

          3.Bước 3: Thanh toán viện phí

          3.1.Trách nhiệm của người bệnh

          * Người bệnh có BHYT

          - Nộp phiếu thanh toán

          - Xếp hàng chờ đến lượtthanh toán

          - Thanh toán tiền cùng chitrả và nhận lại thẻ BHYT.

          * Người bệnh không có BHYTthanh toán viện phí theo quy định

          3.2.Trách nhiệm cảu bệnh viện

          - Kiểm tra nội dung thống kêtrong phiếu thanh toán, ký xác nhận.

          - Thu tiền thanh toán.

          4.Bước 4: Phát và lĩnh thuốc

          4.1.Trách nhiệm của người bệnh

          - Nộp đơn thuốc tại quầyphát thuốc tại khoa khám bệnh.

          - Kiểm tra, so sánh thuốctrong đơn và thuốc đã nhận.

          - Nhận đơn thuốc, thuốc vàký nhận

          4.2.Trách nhiệm của bệnh viện

          - Kiểm tra đơn thuốc, phátthuốc.

          - Tư vấn người bệnh về đơnthuốc và thuốc đã cấp

Người xây dựng quy trình                           GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

          Bs. Phạm Văn Tuân      

Thông tin mới nhất
Đăng nhập