No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Lịch công tác Năm 2022
Tuần 26, từ ngày 20 tháng 6 năm 2022 tới ngày 26 tháng 6 năm 2022
Từ ngày 13/06/2022 tới ngày 19/06/2022
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 20/06/2022
Thứ ba
Ngày 21/06/2022
Thứ tư
Ngày 22/06/2022
Thứ năm
Ngày 23/06/2022
Thứ sáu
Ngày 24/06/2022
Thứ bảy
Ngày 25/06/2022
Chủ nhật
Ngày 26/06/2022
Ghi chú:
Thông tin mới nhất
Đăng nhập