No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Lịch công tác Năm 2021
Tuần 49, từ ngày 29 tháng 11 năm 2021 tới ngày 5 tháng 12 năm 2021
Từ ngày 22/11/2021 tới ngày 28/11/2021
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 29/11/2021
Thứ ba
Ngày 30/11/2021
Thứ tư
Ngày 01/12/2021
Thứ năm
Ngày 02/12/2021
Thứ sáu
Ngày 03/12/2021
Thứ bảy
Ngày 04/12/2021
Chủ nhật
Ngày 05/12/2021
Ghi chú:
Thông tin mới nhất
Đăng nhập