Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
Tập huấn Cấp cứu shock phản vệ
Ngày 16/11/2018 Bệnh viện Đa khoa Lê Chân - Hải Phòng tổ chức tập huấn cấp cứu shock phản vệ theo Thông tư 51/2017/TT-BYT cho các y bác sĩ của bệnh viện, do Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Việt Hải - Phó Giám đốc bệnh viện giảng.

Một số hình ảnh buổi tập huấn:


https://lh3.googleusercontent.com/Ro-_TeYJ_gOrDDp9O2-JESyZ6x4vyjXaBToyGrFe1rrZQQfhcNgQlIcw4YTJVardw2vlcIqgdy76uKbGeF_wJB5536fCMyGIEhVHaYutuMm3246xv0y5ZlGZUYHx-widkp-vI49zb_ck4Y0iZDqcjSFH_cetXcWovwIUNLEhpSI0WWeZtmxGSPRC5EKY2CsUdT2JguloSfMUMTqHk00Nsde-ZcyZHNtJRfELuVfmeN2W9MUUGtz2tpBXGhop7LP86xSCsLzq4IkqUY2rIlJLyxfDfkpX2xbIDbRXnX__bWdQV-IPNm-VgNO4-yRfuC1nwYEtzw1RoO63NdYnHbRiGKBcfZwx4YuYjy-5GBRimHZGnwj-JGcS2uBQW6Qwo9bQwRtu5abiwmmPoWTtkYo7XtSBogOpiDEoqumUtMZaW2RdV5sdD8r8tMZkzCgdeHtogJQ4rvkr-4jBGoAQyvFqDBFlGA57a67jX30i3r6NkRyqydX6WE9-TmWVouTPH5L73n4aBkTmiMObV1q_tzv8CM82W3qrevf3zNINWV4w27AQo7pezUvxxSx6RB-6ECJ6iiXXInxhTtSFQAqUvLkAJzfgciLMaBSy3n9Z7yZRMyq_W_-nL2aZJghqIaDXmSo_x0nzFRYZVVLwUa8W2TO5W8vT=w1560-h878-no
Thông tin mới nhất
Đăng nhập